Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Revolvingový úver
 2. Vinkulácia
 3. Dividenda
 4. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 5. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 6. Konštantný symbol
 7. Číslo karty
 8. Anuitná splátka
 9. Kvitancia
 10. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 11. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 12. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 13. Dumping (dumpingová cena)
 14. Deflácia
 15. Exspirácia (expirácia)
 1. Diskontná sadzba
 2. Sekuritizácia
 3. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 4. Disponibilný zostatok
 5. Cenný papier
 6. Zmenky
 7. Reálna úroková miera
 8. Dátum splatnosti
 9. Európsky hospodársky priestor (EHP)
 10. Akontácia
 11. Politicky exponovaná osoba
 12. Cross default
 13. Dexia banka Slovensko
 14. Kapitálový trh
 15. Štátny príspevok pre mladých (hypotekárne úvery pre mladých)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2