Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Revolvingový úver
 2. Dividenda
 3. Vinkulácia
 4. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 5. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 6. Číslo karty
 7. Konštantný symbol
 8. Kvitancia
 9. Anuitná splátka
 10. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 11. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 12. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 13. Dumping (dumpingová cena)
 14. Exspirácia (expirácia)
 15. Deflácia
 1. Diskontná sadzba
 2. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 3. Sekuritizácia
 4. Disponibilný zostatok
 5. Cenný papier
 6. Zmenky
 7. Reálna úroková miera
 8. Dátum splatnosti
 9. Politicky exponovaná osoba
 10. Akontácia
 11. Európsky hospodársky priestor (EHP)
 12. Cross default
 13. Dexia banka Slovensko
 14. Kapitálový trh
 15. Úroková sadzba (úroková miera)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2