Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Revolvingový úver
 2. Dividenda
 3. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 4. Vinkulácia
 5. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 6. Číslo karty
 7. Konštantný symbol
 8. Kvitancia
 9. Anuitná splátka
 10. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 11. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 12. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 13. Dumping (dumpingová cena)
 14. Exspirácia (expirácia)
 15. Deflácia
 1. Diskontná sadzba
 2. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 3. Sekuritizácia
 4. Disponibilný zostatok
 5. Cenný papier
 6. Dátum splatnosti
 7. Politicky exponovaná osoba
 8. Zmenky
 9. Reálna úroková miera
 10. Akontácia
 11. Európsky hospodársky priestor (EHP)
 12. Úroková sadzba (úroková miera)
 13. Cross default
 14. Dexia banka Slovensko
 15. Kapitálový trh

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2