Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Revolvingový úver
 2. Dividenda
 3. Číslo karty
 4. Vinkulácia
 5. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 6. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 7. Kvitancia
 8. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 9. Exspirácia (expirácia)
 10. Konštantný symbol
 11. Anuitná splátka
 12. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 13. Dumping (dumpingová cena)
 14. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 15. Diskontná sadzba
 1. Deflácia
 2. Dátum splatnosti
 3. Politicky exponovaná osoba
 4. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 5. Cenný papier
 6. Disponibilný zostatok
 7. Úroková sadzba (úroková miera)
 8. Sekuritizácia
 9. Zmenky
 10. Reálna úroková miera
 11. Akontácia
 12. Kapitálový trh
 13. Dexia banka Slovensko
 14. Európsky hospodársky priestor (EHP)
 15. CAPEX (Capital Expenditure)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2