Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. B2B (Business to Business)
 2. B2C (Business to consumer, Business to customer)
 3. B2G (Business to Government)
 4. Balance transfer
 5. Banka
 6. Bankomat (ATM, Automated Teller Machine)
 7. Bankopoisťovníctvo
 8. Banková záruka
 9. Bankové povolenie
 10. Bankové tajomstvo
 11. Bankový šek (bank cheque)
 12. Beneficient
 13. Benchmarking
 1. Bezhotovostný platobný styk
 2. Bezkontaktná platobná karta
 3. Bezúročné obdobie
 4. Bežný účet
 5. BIC kód (Bank Identifier Code)
 6. Biela karta - potvrdenie o poistení zodpovednosti
 7. BIN (Bank Identification Number)
 8. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 9. Bonifikácia
 10. Bonita
 11. Broker
 12. Burza
 13. Burza cenných papierov

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2