B2C (Business to consumer, Business to customer)

Čo je B2B (business to customer)?

B2B je označenie pre obchodný vzťah medzi podnikateľom a koncovým zákazníkom pri predaji služieb alebo tovaru. Príkladom B2C obchodu je zákazník nakupujúci v obchode napríklad spotrebný tovar.

Ak bude tento tovar slúžiť pre osobnú spotrebu zákazníka, hovoríme o B2C obchode. Ak zákazník nakúpi tovar za účelom jeho ďalšieho predaje, bude to B2B obchod. Označenia B2B a B2C sú najčastejšie používané v oblasti E-commerce (nakupovanie cez internet).


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2