Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Kapitál
 2. Kapitálový trh
 3. Kasko
 4. Kataster nehnuteľností
 5. Katastrálna mapa
 6. Kód banky
 7. Koeficient lízingu
 8. Kolky
 9. Komerčné bankovníctvo
 10. Komoditná burza (tovarová burza)
 11. Komunálna banka
 1. Komunálny úver
 2. Konosament
 3. Konsolidačný úver
 4. Konštantný symbol
 5. Kontokorent (kontokorentný úver)
 6. Korešpondenčná banka
 7. Korporátna karta
 8. Kreditná karta
 9. Kreditné deriváty
 10. Kvitancia

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2