Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Datozmenka
 2. Dátum splatnosti
 3. Debet
 4. Debetná karta
 5. Deflácia
 6. Degresívne splácanie
 7. Delikvent
 8. Depotné operácie
 9. Depozit
 10. Depozitár
 11. Depozitná banka
 12. Depozitné obchody
 13. Depozitné produkty
 14. Depozitné zmenky
 15. Depozitný certifikát
 16. Depreciácia
 17. Derivát
 18. Devalvácia
 19. Devíza
 20. Devízová banka (exchange bank)
 21. Devízová burza
 22. Devízový kurz
 1. Devízový trh
 2. Devízový účet
 3. Dexia banka Slovensko
 4. Díler
 5. Diners Club
 6. Diskont (diskontný výnos)
 7. Diskontná sadzba
 8. Disponibilný zostatok
 9. Dividenda
 10. Dividendová politika
 11. Dlhopis
 12. Dlžník
 13. Dlžný zostatok
 14. Dokumentárna platba
 15. Dokumentárne inkaso
 16. Dokumentárny akreditív
 17. Domáce transakcie (Domestic Transaction)
 18. Domicil
 19. Dumping (dumpingová cena)
 20. Dumpingová ujma
 21. Dumpingové rozpätie

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2