Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. p.a. (per annum)
 2. p.m. (per mensum)
 3. PAN (Primary Account Number)
 4. Parita
 5. PayPal
 6. PayPay
 7. PCI DSS (Payment Card Industry, Data Security Standard)
 8. Peňažný akreditív (cestovný akreditív)
 9. Peňažný trh
 10. Personalizácia platobnej karty
 11. Phishing
 12. PIN (Personal Identification Number)
 13. Platobná karta
 14. Platobná záruka
 15. Platobný styk
 16. Pobočka zahraničnej banky
 17. Podielový list
 18. Podkladové aktíva
 19. Podpisový vzor
 20. Podriadený finančný agent
 21. Poistenie
 1. Pokladničné poukážky
 2. Polehotné úročenie
 3. Politicky exponovaná osoba
 4. POS (POS terminál, point of sale)
 5. Poštová banka
 6. Povinné zmluvné poistenie - PZP
 7. Povolené prečerpanie
 8. Pôžička
 9. Predčasné splatenie úveru
 10. Predlehotné úročenie
 11. Predplatená karta (Prepaid Card)
 12. Prima banka
 13. Privatbanka
 14. Privátna karta (Private Label Card)
 15. Produktové portfólio
 16. Progresívne splácanie
 17. Prospekt
 18. Protest
 19. PSD (Payment Services Directive, 2007/64/EC)
 20. PSS - Prvá stavebná sporiteľňa
 21. Put opcia (put option, opcie na predaj)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2