Prima banka

Prima banka Slovensko, a.s. pôsobí na trhu od roku 1993. Je jednotkou na trhu v poskytovaní služieb pre mestá a obce. V súčasnosti sa zameriava najmä na rozvoj retailového bankovníctva. V súlade s touto dlhodobou stratégiou zvyšuje dostupnosť služieb pre klientov rozširovaním siete pobočiek a bankomatov. Ponúka svoje služby prostredníctvom 113 obchodných miest a 236 bankomatov. Pri svojich produktoch a procesoch sa zameriava najmä na jednoduchosť, rýchlosť a výhodnosť.

Prima bankaPrima banka Slovensko - základné informácie

Adresa banky Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO 31575951
Telefón 041/5111 111, 0850 700 007
Telefón pre volania zo zahraničia 00421 41 5111 111
Internetová adresa http://www.primabanka.sk
E-mail info@primabanka.sk
Kód banky 5600
Udelenie bankového povolenia 15. decembra 1992
Začatie činnosti 1. februára 1993
BIC-kód / SWIFT KOMASK2X


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2