Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. E-commerce (elektronické obchodovanie)
 2. EFT POS
 3. Elektronická peňaženka
 4. Elektronické bankovníctvo
 5. Elektronické peniaze
 6. Elektronický platobný prostriedok
 7. Elektronický podpis
 8. Embosovaná platobná karta
 9. Emisia
 10. Emitent cenného papiera
 11. EMV (EMV Štandard)
 1. Eonia ® (Euro OverNight Index Average)
 2. Eskont
 3. Eskontná provízia
 4. Eskontný úver
 5. Euribor ® (Euro Interbank Offered Rate)
 6. Európska centrálna banka (ECB)
 7. Európska opcia
 8. Európsky hospodársky priestor (EHP)
 9. Európsky systém centrálnych bánk (ESCB)
 10. Exspirácia (expirácia)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2