EFT POS

EFT POS - Electronic Funds Transfer at Point of Sale je označením pre elektronický prenos dát (EFT) na mieste predaja (POS). Výraz EFT POS sa využíva pre označenie elektronického platobného terminálu, ktorý umožňuje prečítať dáta uložené na karte, tieto následne odoslať pre ďalšíe spracovanie a tým umožniť realizáciu bezhotovostnej platby kartou za tovar alebo službu. Pri platbe cez EFT POS je platba autorizovaná on-line.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2