Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Zabezpečenie ručením
 2. Zabezpečenie úveru
 3. Začiatok poistenia
 4. Zahraničná banka
 5. Zahraničný platobný styk (medzinárodný platobný styk)
 6. Zaistenie
 7. Základný bankový produkt
 8. Záložné právo
 1. ZBK (Združenie pre bankové karty)
 2. Zelená karta
 3. Zložené úročenie
 4. Zmenky
 5. Zmluvné poistenie
 6. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 7. Zoznam hypotekárnych bánk
 8. ZUNO

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2