Základný bankový produkt

Základný bankový produkt je balík služieb, ktorý v zmysle ustanovenia §27c zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách musia banky povinne zaradiť do balíkového portfólia svojich produktov. Služby a produkty zahrnuté v základnom balíku sú presne určené, cena za balík je na rozhodnutí banky. Cieľom je pomôcť klientom zorientovať sa a ľahšie si porovnať balíkové produkty jednotlivých bánk. 

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky sa v rámci základného bankového produktu poskytujú tieto služby:

  • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro uskutočnených prostredníctvom internet bankingu alebo inej platobnej aplikácie elektronického bankovníctva v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,
  • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro uskutočnených platobnou kartou v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru u osoby, ktorá prijíma platobné karty,
  • tri hotovostné platobné operácie a neobmedzený počet bezhotovostných platobných operácií mesačne v mene euro uskutočnených platobnou kartou prostredníctvom bankomatov príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru,
  • jedna hotovostná platobná operácia a tri bezhotovostné platobné operácie mesačne v mene euro v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru uskutočnené v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť.
Porovnanie bežný účtov a balíkov služiebHľadáte najvýhodnejší účet? Porovnajte si bežné účty a balíky služieb.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2