Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Rabat
 2. Rating
 3. Reálna úroková miera
 4. Reeskont
 5. Regulovaná platba v EUR
 6. Rektazmenka (rekta zmenka)
 7. Remburzný akreditív (akceptačný akreditív)
 8. Remitent
 9. Rendita
 10. REPO operácia
 1. Revolvingový akreditív
 2. Revolvingový termínovaný vklad
 3. Revolvingový úver
 4. Rezervy (Provisions)
 5. Risk manažment (manažment rizík)
 6. Riziko
 7. ROA (Return on Assets)
 8. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)
 9. ROE (Return on Equity)
 10. Ručiteľ

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2