ROA (Return on Assets)

Ukazovateľ vyjadrujúci rentabilitu celkových aktív podniku, t.j. aká časť zisku pripadá na celkové aktíva podniku. Vypočíta sa ako podiel čistého zisku a celkových aktív. Ak by bol podnik financovaný len z vlastných zdrojov, ROA by bolo rovné ROE.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2