Dlhopisy – Porovnanie výnosov a splatnosti

Dlhopisy predstavujú konzervatívnu formu investovania. Výnos aj doba splatnosti sú vopred stanovené. Medzi investormi sú obľúbené vďaka nízkej kolísavosti cien a stabilnému výnosu. Investovanie do dlhopisov vyváži riziko investovania do akcií. Pripravili sme pre vás porovnanie dlhopisov podľa ročného výnosu a splatnosti.

Vydavateľ Označenie Ročný výnos Splatnosť dlhopisu Minimálna investícia
J&T BANKA KLINGERKA II.2028 6,80 % 27. 10. 2028 1 000 € Požiadať
Privatbanka Penta Public EUR XI/2024 6,55 % 10. 6. 2029 3 000 € Požiadať
J&T BANKA CPI FS III 6,50/2029 6,50 % 31. 10. 2029 1 000 € Požiadať
J&T BANKA Dlhopisy JREF IV 2028 6,50 % 30. 6. 2028 1 000 € Požiadať
J&T BANKA CPI FS V 6,50/2030 6,50 % 28. 3. 2030 1 000 € Požiadať
J&T BANKA JTREF2 6,50/2028 6,50 % 22. 6. 2028 1 000 € Požiadať
J&T BANKA Form Development 6,50/2029 6,50 % 20. 4. 2029 1 000 € Požiadať
Privatbanka Penta Public EUR XI/2023 6,30 % 21. 8. 2028 3 000 € Požiadať
Privatbanka Penta Real Estate Public EUR II/2023 6,30 % 20. 11. 2027 3 000 € Požiadať
Privatbanka Penta Public EUR VII/2024 6,30 % 29. 4. 2028 3 000 € Požiadať
J&T BANKA JTEF XIV 6,10/2029 6,10 % 21. 3. 2029 1 000 € Požiadať
Privatbanka Penta Public EUR X/2024 6,05 % 23. 5. 2027 3 000 € Požiadať
Privatbanka Penta Public EUR XII/2024 6,05 % 24. 6. 2027 3 000 € Požiadať
Privatbanka Penta Public EUR XIII/2024 6,05 % 5. 8. 2027 3 000 € Požiadať
J&T BANKA CPI FS II 6,00/2027 6,00 % 25. 10. 2027 1 000 € Požiadať
J&T BANKA Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026 6,00 % 25. 5. 2026 1 000 € Požiadať
J&T BANKA JTEF XIII 6,00/2028 6,00 % 8. 3. 2028 1 000 € Požiadať
J&T BANKA CPI FS IV 6,00/2028 6,00 % 29. 3. 2028 1 000 € Požiadať
J&T BANKA EUROVEA 5,50/2027 5,50 % 1. 7. 2027 1 000 € Požiadať
J&T BANKA Dlhopis TMR VI 5,40/2027 5,40 % 28. 10. 2027 1 000 € Požiadať
J&T BANKA JOJ Media House 2026 5,25 % 7. 12. 2026 1 000 € Požiadať
J&T BANKA CPI FS I 5,25/2025 5,25 % 21. 10. 2025 1 000 € Požiadať
J&T BANKA EUROVEA II 2025 5,25 % 2. 9. 2025 1 000 € Požiadať
J&T BANKA EUROVEA III 2026 5,20 % 9. 3. 2026 1 000 € Požiadať
J&T BANKA EUROVEA IV 2026 5,00 % 7. 4. 2026 1 000 € Požiadať
J&T BANKA JTFG XIV 5,00/2027 5,00 % 31. 8. 2027 1 000 € Požiadať
J&T BANKA AUCTOR 5,00/2025 5,00 % 24. 11. 2025 1 000 € Požiadať
J&T BANKA Mint Metropolis 4,75/2024 4,75 % 9. 12. 2024 1 000 € Požiadať
J&T BANKA JTEF XI 4,25/2027 4,25 % 18. 2. 2027 100 000 € Požiadať
J&T BANKA JTFG XII 3,75/2025 3,75 % 30. 7. 2025 100 000 € Požiadať

Aktualizácia údajov: - Zdroj: vydavatelia dlhopisov | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Čo je dlhopis?

Dlhopis je cenný papier, ktorý dáva majiteľovi (investorovi) právo vyžadovať od dlžníka (emitenta) splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov (úrokov). Emitentom dlhopisov býva štát, mesto alebo firma. Dlhopis má pevne stanovený čas splatnosti. Vypláca sa buď jednorazovo alebo po častiach.

Riziká spojené s investovaním do dlhopisov

Výška výnosu z dlhopisov by mala zodpovedať rizikám, ktoré investor podstúpi.

  • Kreditné riziko: Riziko, že emitent nebude schopný vyplácať kupóny a istinu.
  • Úrokové riziko: Riziko kolísania cien dlhopisov zapríčinené zmenou úrokových sadzieb na trhu.
  • Menové riziko: Riziko zmeny hodnoty investície v dôsledku pohybu menových kurzov.

Štátne dlhopisy

Pokiaľ je výsledkom hospodárenia štátu deficit, štát rieši zadlženie emisiou cenných papierov. Štátne dlhopisy sú považované za najkvalitnejšie cenné papiere. Ich splatnosť garantuje štát a ich likvidita je vysoká. S nízkym rizikom však prichádza nízke úročenie.

Korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy vydávajú spoločnosti na získanie hotovosti na financovanie svojich aktivít alebo vyrovnanie straty. Sú súčasťou portfólia väčšiny aktívnych investorov. Obchodovateľné sú na burzách cenných papierov. Korporátne dlhopisy s vysokým ratingom sa považujú za bezpečný spôsob investovania a dobrý zdroj príjmu, nakoľko so sebou prinášajú vyššie úroky ako štátne dlhopisy.

Akcie vs dlhopisy – Aký je medzi nimi rozdiel?

Akcie aj dlhopisy sú základné finančné inštrumenty. Každý z nich má svoje výhody a nevýhody a nie je možné jednoznačne povedať, ktorý z inštrumentov je výhodnejší.

V jednoduchosti povedané - akcia znamená, že niečo vlastníte, dlhopis znamená, že požičiavate. Akciou získa investor podiel na budúcom potencionálnom zisku, dlhopisom získava sľub, že mu bude vyplácať výnosy.

Kúpou dlhopisov sa stávate veriteľom spoločnosti (emitenta). Kúpou akcií sa stávate spoluvlastníkom spoločnosti.

  Dlhopisy Akcie
Vydavateľ štát, mesto, firma podnikateľské subjekty
Typ pôžička, ktorú investor poskytuje emitentovi podiel na podnikaní spoločnosti
Výnos dopredu stanovený vrátane doby splatnosti nie je vopred stanovený

Ako investovať do dlhopisov

Nákup dlhopisov vám sprostredkuje banka alebo obchodník s cennými papiermi. Jednotlivé dlhopisy však majú vlastné distribučné kanály, čo znamená, že nie každá banka predáva akýkoľvek dlhopis. S nákupom dlhopisov (a ich predajom pred splatnosťou) môžu byť spojené poplatky.

Aké parametre si všímať pri investovaní do dlhopisov

Rating dlhopisov - úverová kvalita

Rating dlhopisov indikuje dôveryhodnosť emisií dlhopisov. Stanovujú pravdepodobnosť nezaplatenia záväzku dlžníka, ktorý dlhopis vystavil. Nezávislé inštitúcie a ratingové agentúry hodnotia subjekty, ktoré dlhopisy vydávajú stupnicou AAA až po D. Na základe týchto hodnotení môžu investori jednoducho rozlíšiť dôveryhodné subjekty od tých menej spoľahlivých.

Ukážka ratingu vybraných krajín EÚ

Belgicko AA
Česko AA-
Dánsko AAA
Francúzsko AA
Luxembursko AAA
Maďarsko BBB
Nemecko AAA
Poľsko A-
Portugalsko BBB
Slovensko A+
Slovinsko AA-

Priemerná doba splatnosti portfólia

Tento ukazovateľ vyjadruje citlivosť zmeny ceny dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb.

Výnos do splatnosti

Odhadovaný hrubý výnos dlhopisu pri nezmenenej úrokovej miere. Ak sa v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb zníži cena dlhopisu, zväčša sa zvýši jeho výnos do splatnosti.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

sporenie Úspory Slovákov sa zvýšili, inflácia však ohrozuje ich hodnotu
V januári 2024 mali Slováci na bežných a termínovaných účtoch 34,3 miliardy eur.

lacne nakupy Koniec lacných nákupov z Číny
Európska únia pripravuje zavedenie dovozných ciel na lacný tovar z Číny, čo významne ovplyvní ceny na čínskych e-shopoch ako Temu, Aliexpress a Shein.

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

Ďalšie