Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Vinkulácia
 2. Dividenda
 3. Číslo karty
 4. Revolvingový úver
 5. Exspirácia (expirácia)
 6. Kvitancia
 7. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 8. Konštantný symbol
 9. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 10. Anuitná splátka
 11. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 12. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 13. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 14. Dumping (dumpingová cena)
 15. Úroková sadzba (úroková miera)
 1. Dátum splatnosti
 2. Diskontná sadzba
 3. Cenný papier
 4. Disponibilný zostatok
 5. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 6. Zmenky
 7. Politicky exponovaná osoba
 8. Deflácia
 9. p.a. (per annum)
 10. CAPEX (Capital Expenditure)
 11. Sekuritizácia
 12. Reálna úroková miera
 13. Opcia
 14. Bezhotovostný platobný styk
 15. Kapitálový trh

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2