Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Vinkulácia
 2. Dividenda
 3. Číslo karty
 4. Exspirácia (expirácia)
 5. Revolvingový úver
 6. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 7. Kvitancia
 8. Konštantný symbol
 9. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 10. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 11. Anuitná splátka
 12. p.a. (per annum)
 13. Úroková sadzba (úroková miera)
 14. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 15. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 1. Dátum splatnosti
 2. Dumping (dumpingová cena)
 3. Disponibilný zostatok
 4. CAPEX (Capital Expenditure)
 5. Diskontná sadzba
 6. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 7. Cenný papier
 8. Zmenky
 9. Politicky exponovaná osoba
 10. Opcia
 11. Deflácia
 12. Sekuritizácia
 13. Bezhotovostný platobný styk
 14. Reálna úroková miera
 15. Kapitálový trh

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2