Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Najčítanejšie:

 1. Revolvingový úver
 2. Dividenda
 3. Číslo karty
 4. Vinkulácia
 5. Blankozmenka (Bianko zmenka, biankozmenka)
 6. Kvitancia
 7. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 8. Exspirácia (expirácia)
 9. Konštantný symbol
 10. MOTO platby (tiež MOTO transakcie)
 11. Anuitná splátka
 12. Zoznam bánk a zoznam pobočiek zahraničných bánk na Slovensku
 13. Dumping (dumpingová cena)
 14. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 15. Dátum splatnosti
 1. Úroková sadzba (úroková miera)
 2. Diskontná sadzba
 3. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 4. Deflácia
 5. Cenný papier
 6. Politicky exponovaná osoba
 7. Disponibilný zostatok
 8. Zmenky
 9. Sekuritizácia
 10. Reálna úroková miera
 11. CAPEX (Capital Expenditure)
 12. Kapitálový trh
 13. Opcia
 14. Bezhotovostný platobný styk
 15. Dexia banka Slovensko

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2