Anuitná splátka

Čo je anuitná splátka?

Anuitná splátka je splátka, ktorá má rovnakú výšku počas celej doby platnosti úveru a je splácaná v pravidelných intervaloch - väčšinou mesačných. S postupom splácania anuitnými splátkami klesá v splátke podiel úrokov a zvyšuje sa podiel úmoru istiny.

Výpočet anuitnej splátky

Pred samotným výpočtom anuitnej splátky je potrebné vypočítať hodnotu umorovateľa, t.j. konštantnej veličiny závislej od frekvencie splátok.

Umorovateľ (U) = ((1+u/Na)N.Na . u/Na) / ((1+u/Na)N.Na - 1)

kde:

u je ročný úrok (v %)

N je doba splatnosti úveru v rokoch

Na je počet mesačných splátok v jednom roku

N.Na vyjadruje počet mesiacov splácania úveru 

Anuitnú splátku možno následne vypočítať ako súčin umorovateľa a istiny (výšky úveru). 

Anuitná splátka (A) = Istina (I) x Umorovateľ (U) 

Porovnajte si

Na TotalMoney.sk si môžete porovanávať konkrétne úvery, pôžičky a hypotéky aj podľa anuitnej mesačnej splátky, ktorej výšku pre Vás vypočítame.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2