Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Valuta
 2. Variabilná splátka
 3. Variabilná úroková sadzba
 4. Variabilný symbol
 5. Vecné bremeno
 6. Veriteľ
 7. Vernostné kreditné karty
 8. Viazaný finančný agent
 9. Viazaný termínovaný vklad
 10. Vinkulácia
 1. Virtuálna karta
 2. VISA
 3. Vkladná knižka
 4. Vkladový list
 5. Voľný trh cenných papierov
 6. VÚB - Všeobecná úverová banka
 7. Vydavateľ (Issuer)
 8. Výpis z účtu
 9. Výpoveď povinného zmluvného poistenia
 10. Výročný deň

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2