Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Oberbank
 2. Obchodné podmienky (všeobecné obchodné podmienky, VOP)
 3. Obligácia
 4. Opcia
 5. Opčná prémia
 6. Open-End Credit (Revolvingový úver)
 1. Operatívny lízing
 2. OPEX (Operating Expense)
 3. Opravné položky
 4. Osoba s osobitným vzťahom k banke
 5. OTP Banka Slovensko
 6. Overdraft

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2