Obchodné podmienky (všeobecné obchodné podmienky, VOP)

Dokument, ktorý upravuje vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy. V obchodných podmienkach sú napríklad definované pojmy, spôsoby zriadenia, vedenia, zrušenia produktu, spôsoby spoplatňovania služieb a pod. Obchodné podmienky a cenník musí banka zverejniť na svojich pobočkách a na internete. Zároveň musí banka o každej zmene v obchodných podmienkach informovať klienta v dostatočnom predstihu pred touto zmenou.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2