Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Faktoring
 2. FICO skóre (Fair Isaac Corporation Score)
 3. Finančná rezerva
 4. Finančné poradenstvo
 5. Finančné sprostredkovanie
 6. Finančný agent
 7. Finančný poradca
 8. Finančný trh
 9. Fio banka
 10. Fiškálny rok (rozpočtový rok, daňový rok)
 1. Fixná úroková sadzba
 2. Floor limit
 3. Fond ochrany vkladov
 4. FOREX (Foreign Exchange Market)
 5. Forfaiting
 6. Forwardový menový kurz (forwardová operácia, forwardový obchod)
 7. Forwardový obchod
 8. Franchising
 9. Fúzia

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2