Forwardový menový kurz (forwardová operácia, forwardový obchod)

Čo je forwardový menový kurz?

Forwardový menový kurz súvisí s forwardovými operáciami (tiež termínované operácie alebo obchody), ktoré sú nástrojom pre zaistenie devízových pohľadávok a záväzkov proti kurzovým rozdielom pri očakávaných platbách alebo inkasách v budúcnosti.

Pri forwardovom obchode možno predať alebo kúpiť menu za dopredu „fixovaný“ kurz a tým eliminovať kurzové riziko. Bežne používané forwardové obchody sú realizované na obdobie 1 týždeň až 1 rok.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2