Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Hladká platba (cezhraničný prevod, zahraničná platba)
 2. Home banking (Homebanking)
 3. Hotovostný platobný styk
 4. Hromadný cenný papier
 5. Hromadný platobný príkaz
 6. HSBC Bank
 7. Hybridná karta
 1. Hybridný terminál
 2. Hypotéka
 3. Hypotéka pre mladých
 4. Hypotekárna banka
 5. Hypotekárny správca
 6. Hypotekárny úver
 7. Hypotekárny záložný list

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2