Hypotekárna banka

Čo je hypotekárna banka?

Hypotekárna banka je banka realizujúca hypotekárne obchody; poskytuje hypotekárne úvery, vydáva hypotekárne záložné listy, poskytuje komunálne úvery a vydáva komunálne obligácie. Hypotekárne obchody môže realizovať len banky so sídlom na území Slovenskej republiky.

Medzi hypotekárne banky patria:

  • Československá obchodná banka, a. s.
  • Dexia banka Slovensko
  • OTP Banka Slovensko, a. s.
  • Slovenská sporiteľňa
  • Tatra banka
  • UniCredit Bank Slovakia, a. s.
  • VOLKSBANK Slovensko, a. s.
  • Všeobecná úverová banka

Porovnajte si

 


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2