Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. AAA
 2. ABO (automatizované bankové operácie)
 3. ABS (Asset-backed securities)
 4. Acquirer
 5. Afinitná karta
 6. Akcept
 7. Akceptácia
 8. Akceptačná banka
 9. Akceptačný úver
 10. Akceptant
 11. Akceptovaná zmenka
 12. Akcia
 13. Akontácia
 14. Akreditív
 15. Akreditív Back-to-back
 16. Akreditív na videnie
 17. Akreditív s červenou doložkou (Red Clause)
 18. Akreditív Stand-by
 1. Aktíva
 2. Aktuár
 3. American Express
 4. Americká hypotéka
 5. Americká opcia
 6. Amortizácia
 7. Anuita
 8. Anuitná splátka
 9. Apreciácia
 10. Asistenčná karta
 11. ATM (Automated Teller Machine)
 12. Aukcia
 13. Automatický prevod
 14. Autorizácia transakcie
 15. Autorizačné centrum
 16. AXA Bank Europe
 17. Ážio

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2