Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
  1. AAA
  2. ABO (automatizované bankové operácie)
  3. ABS (Asset-backed securities)
  4. Acquirer
  5. Afinitná karta
  6. Akcept
  7. Akceptácia
  8. Akceptačná banka
  9. Akceptačný úver
  10. Akceptant
  11. Akceptovaná zmenka
  12. Akcia
  13. Akontácia
  14. Akreditív
  15. Akreditív Back-to-back
  16. Akreditív na videnie
  17. Akreditív s červenou doložkou (Red Clause)
  18. Akreditív Stand-by
  1. Aktíva
  2. Aktuár
  3. American Express
  4. Americká hypotéka
  5. Americká opcia
  6. Amortizácia
  7. Anuita
  8. Anuitná splátka
  9. Apreciácia
  10. Asistenčná karta
  11. ATM (Automated Teller Machine)
  12. Aukcia
  13. Automatický prevod
  14. Autorizácia transakcie
  15. Autorizačné centrum
  16. AXA Bank Europe
  17. Ážio

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2