Akontácia

  1. Prvá splátka kúpnej ceny pri podpise zmluvy alebo neskôr, ale vždy pred odovzdaním predmetu kúpy,
  2. akákoľvek čiastočná platba vopred,
  3. záloha vyplatená ešte pred uskutočnením dodávky tovaru alebo služby.

S akontáciou sa môžeme stretnúť napr. pre leasingu, pri ktorom predstavuje preddavok (zálohu), ktorú zaplatí nájomca prenajímateľovi (leasingovej spoločnosti) a ktorá slúži na čiastočné krytie nákladov prenajímateľa. Výška akontácie sa väčšinou vyjadruje percentuálne z ceny prenajatej veci. Pri nákupoch na splátky môže predstavovať akontácia 1.splátku za daný tovar a podobne ako pri leasingu je vyjadrená v percentách z obstarávacej ceny tovaru (10%, 20% a pod.). V určitých prípadoch si klient výšku akontácie môže zvoliť, niekedy však minimálne výška akontácie súvisí s rizikovým profilom nakupujúceho. Výška zaplatenej akontácia priamo úmerne ovplyvňuje výšku splátky alebo dobu splácania.

Porovnajte si:

  • %porov-odkaz;com_uvery;1;Pôžičky a úvery%


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2