Automatický prevod

Čo je automatický prevod?

Automatický prevod je taký prevod, kedy sa na základe jednorazového pokynu klienta v systéme banky realizuje prevod vždy v okamihu splnenia klientom stanovených podmienok. Príkladom môže byť prevod z bežného účtu klienta vždy, keď zostatok na bežnom účte presiahne určitú klientom stanovenú hodnotu.

Čiastka prevyšujúca klientom stanovený zostatok na bežnom účte môže byť prevedená napr. na šetriaci účet klienta. Na rozdiel od trvalého príkazu, pri automatických prevodoch nie je známy ani dátum prevodu, ani výška prevádzaných peňazí.

Porovnajte si

Na TotalMoney.sk nájdete pravidelne aktualizové ponuky slovenských bánk v oblasti bežných účtov a balíkov služieb, rozdelené na:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2