Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
  1. Tatra banka
  2. Technické rezervy
  3. Telephone banking (phone banking, telefón banking)
  1. Termínovaný vklad
  2. Trvalý príkaz
  3. Tuzemský platobný styk

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2