Trvalý príkaz

Príkaz, pri ktorom sa na základe jednorazového pokynu v pravidelných, klientom určených termínoch prevedie určitá čiastka z jeho bežného účtu na vopred definovaný účet príjemcu. Trvalý príkaz pritom môže byť realizovaný každý deň, týždenne, raz za dva týždne, 1x za mesiac vždy v konkrétny deň a pod. Trvalý príkaz môže byť rozdelený na trvalý príkaz k úhrade alebo trvalý príkaz k inkasu. Využitie trvalých príkazov je tam, kde dochádza k pravidelne sa opakujúcim platbám. Trvalý príkaz je možné kedykoľvek zrušiť.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2