Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 1. Call opcia (Call Option, opcia na kúpu)
 2. CAPEX (Capital Expenditure)
 3. Cash-advance
 4. Cash-back (Cashback bonus)
 5. Cash-flow
 6. Cenina
 7. Cenník (sadzobník poplatkov)
 8. Cenný papier
 9. Centrálna evidencia vozidiel
 10. Centrálny depozitár (central depository)
 11. Cesia
 12. Cestovný šek
 13. Cezhraničné transakcie (Cross-border transactions)
 14. Cirrus
 1. Citibank Europe plc
 2. Clearing (zúčtovanie)
 3. Clearingová mena
 4. Co-brand karta (co-brandovaná karta, kobrandovaná karta)
 5. Cross default
 6. Cross-sell (cross-selling, x-sell)
 7. Custody (Custody služby)
 8. CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)
 9. Číslo karty
 10. ČSOB banka
 11. ČSOB stavebná sporiteľňa
 12. Charge karta
 13. Chargeback (odúčtovanie, storno)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2