Co-brand karta (co-brandovaná karta, kobrandovaná karta)

Platobná karta vydávaná bankou v spolupráci s organizáciou z komerčnej sféry (napr. obchodné reťazce, mobilný operátori, poisťovne a pod.) alebo inou spoločnosťou s cieľom podporiť / odmeniť vernosť zákazníkov prostredníctvom lojalitného programu, ktorý je častou súčasťou co-brandovanej karty.

Co-brandované programy predstavujú v súčasnej dobe jeden z posledných trendov, keďže čím ďalej, tým viac spotrebiteľov sa skôr orientuje na kreditné karty, ktoré im prinášajú ďalšie benefity. Pre partnera, pod ktorého značkou sú kreditné karty vydávané predstavujú príťažlivú formu lojalitného programu ponúknutého zákazníkom.

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2