Slovník pojmov

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
  1. Licencia
  2. Lichva
  3. Likvidácia poistnej udalosti
  4. Likvidačný zástupca
  5. Likvidita (banková likvidita)
  1. Limit poistného plnenia
  2. Lineárna splátka
  3. Lízing (Leasing)
  4. Lombardný úver
  5. Loro účet (Vostro účet)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2