Lichva

tiež "úžera", je označenie pre požičiavanie peňazí za neprimerane vysoký úrok. Rozdiel medzi primeraným úrokom a lichvou je ťažko popísateľný. Lichva je skôr chápaná ako určité zneužitie nevedomosti, nižšej finančnej gramotnosti, neskúsenosti alebo rozumovej slabosti, pri ktorom požičiavajúci poskytne pôžičku s neprimerane vysokými úrokmi vzhľadom k požičanej sume.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2