Poistenie nehnuteľnosti online

Poistenie nehnuteľnosti online

Hľadáte najlacnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, s ktorým získate aj bezplatné asistenčné služby? Urobte si porovnanie cien a uzatvorte si najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti online. Kalkulačka poistenia nehnuteľnosti vám nájde najlacnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.

Najlacnejšie poistenie bytu a domu

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti – porovnanie cien

Je dôležité mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti? Odpoveď je jednoznačná – určite áno! Kúpa nehnuteľnosti je veľká investícia, bez ohľadu na to, či sa jedná o byt, rodinný dom alebo rekreačnú chatu. Financie, ktoré sme vložili do kúpy nehnuteľnosti, nám pomôže chrániť poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti nemusí byť drahé. Niektoré poisťovne vám môžu ponúknuť poistenie nehnuteľnosti za niekoľko stoviek eur ročne, to však neznamená, že s takouto sumou musíte súhlasiť. Urobte si porovnanie cien poistenia nehnuteľnosti a domácnosti a vďaka pár sekúnd z pohodlia domova zistíte, ktorá poisťovňa vám ponúkne najlepšie a najlacnejšie poistenie nehnuteľnosti.

Poistenie bytu

Poistenie bytu je najčastejším typom poistenia nehnuteľnosti, ktorí klienti v poisťovniach uzatvárajú. Poistenie bytu sa vzťahuje na byt v osobnom vlastníctve a zahŕňa

 • poistenie vnútorných častí bytu (okná, dvere, priečky)
 • poistenie vnútorných inštalácii bytu (rozvody elektriny, vody, plynu, ústredné kúrenie, vykurovacie zariadenia, kanalizačné odpady)
 • príslušenstvo bytu (komoru, pivnicu)

Poistenie domu

Poistenie domu je taktiež možné dojednať online a v rámci poistenia sú poistené

 • pevné stavebné súčasti domu a zabudované konštrukcie (strop, strecha, základy, dvere, okná, schody, obklady, vnútorné rozvody a potrubie)
 • vonkajšie úpravy (ploty, múry, chodníky)
 • ďalšie vybavenie budovy (anténa, alarm, zariadenie na vykurovanie)
 • drobné doplnkové stavby k rodinnému domu
 • stavebný materiál na opravu alebo údržbu rodinného domu

Tip: Súčasťou poistenia domu býva aj poistenie stavebného materiálu. Overte si, či máte toto poistenie automaticky zahrnuté vo svojej poistnej zmluve.

Poistenie nehnuteľnosti online Foto: Pexels

Poistenie nehnuteľnosti – cena

Koľko stojí poistenie nehnuteľnosti? Na cenu poistenia bytu alebo domu vplýva niekoľko faktorov. Jedným z faktorov je aktuálny stav nehnuteľnosti, konkrétne to, či je nehnuteľnosť trvalo obývaná a či prešla úplnou rekonštrukciou, čiastočnou alebo je v pôvodnom stave. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim cenu poistenia nehnuteľnosti je rozloha nehnuteľnosti.

Poisťovňu zaujímajú aj predošlé poistné udalosti spojené s nehnuteľnosťou. Najčastejšie sa jedná o postih nehnuteľnosti záplavou. Niektoré poisťovne prihliadajú na poistné udalosti v horizonte predošlých 10 rokov.

Najčastejšie poistné udalosti, ktoré nahlasujeme poisťovni

Prasknuté vodovodné potrubie  
Skrat  
Povodne a záplavy  
Zabuchnuté dvere  
Stratené kľúče  

Spoluúčasť pri poistení nehnuteľnosti

Aj pri poistení nehnuteľnosti sa môžete stretnúť s pojmom spoluúčasť. Spoluúčasť vyjadruje spôsob, akým sa budete podieľať na uhradení vzniknutých nákladov. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálne (10%), konkrétnou sumou (100 eur), alebo oboma spôsobmi (10%, minimálne 100 eur). Všeobecne platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie budete platiť poistné.

Príklad spoluúčasti: Vytopili ste suseda, ktorému vznikla škoda 5 000 eur. Vaše poistenie nehnuteľnosti zahŕňa aj krytie takéhoto typu škody. V zmluvných podmienkach máte dohodnutú spoluúčasť 10%, minimálne 100 eur. 10% z 5 000 eur predstavuje sumu 500 eur. Poisťovňa uhradí susedovi vzniknutú škodu vo výške 4 500 eur a vy uhradíte v rámci spoluúčasti 500 eur.

Najlacnejšie poistenie nehnuteľnosti Foto: Pexels

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti vám väčšina poisťovní automaticky ponúkne aj poistenie domácnosti. Veľa ľudí si tieto pojmy zamieňa. V prípade poistenia nehnuteľnosti sa jedná o poistenie samotnej stavby. V prípade poistenia domácnosti sa jedná o súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu alebo domu.

Poistenie domácnosti online

Poistenie domácnosti je možné uzatvoriť online. Poistenie domácnosti sa vzťahuje napríklad na

 • nábytok
 • svietidlá
 • koberce a dekoračný textil
 • oblečenie, obuv
 • cennosti
 • peniaze
 • umelecké a starožitné predmety
 • športové potreby
 • domáce elektrospotrebiče
 • kuchynský riad
 • hračky, kozmetiku, potraviny

Tip: Poistenie domácnosti sa vzťahuje aj na veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu, napríklad v pivnici.

Poistenie domácnosti Foto: Pexels

Čo všetko si môžem poistiť v rámci poistenia nehnuteľnosti?

Predmetom poistenia nehnuteľnosti môžu byť nasledovné budovy a stavby:

 • bytové domy
 • bytové jednotky (byty vo vlastníctve)
 • rodinné domy
 • trvalo obývané vily
 • rekreačné chaty a chalupy
 • vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, múry a podobne
 • príslušenstvo stavieb – bazény, domáce vodárne, studne, žumpy , strojné a elektronické zariadenia a iné

Poistenie vedľajšej stavby

Niektoré poisťovne ponúkajú poistenie nehnuteľnosti vrátane poistenia vedľajších stavieb. Pri výbere poistenia nehnuteľnosti si overte, či sú vedľajšie stavby automatickou súčasťou poistenia, alebo si za ne budete musieť priplatiť. Vedľajšími stavbami môžu byť:

 • garáž
 • záhradná chatka
 • hospodárska budova
 • oporný múr
 • plot a iné

Tip: Vedľajšie stavby si môžete poistiť aj v prípade, že sa nachádzajú na inom mieste ako poistená nehnuteľnosť.

Poistenie nehnuteľnosti porovnanie Foto: Pexels

Poistenie nehnuteľnosti a hypotéka

Ak na kúpu nehnuteľnosti využijete hypotekárny úver, banka, ktorá vám hypotéku poskytla, je čiastočne vlastníkom nehnuteľnosti. V záujme banky je svoj majetok chrániť. Banka od vás preto môže vyžadovať uzatvoriť si poistenie nehnuteľnosti.

Niektoré banky vám ponúknu svoje poistenie nehnuteľnosti, pri iných stačí, keď preukážete, že poistenie nehnuteľnosti máte uzatvorené. V prípade, že si uzatvoríte poistenie nehnuteľnosti priamo v banke, od ktorej čerpáte hypotekárny úver, môžete získať zníženie úroku alebo inú výhodu pri splácaní.

Kde môžem uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti môžete uzatvoriť osobne na pobočke v poisťovni alebo cez internet. Poistenie nehnuteľnosti online vám ušetrí množstvo času a aj peňazí, pretože cez internet máte možnosť uzatvoriť si najlacnejšie poistenie nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti ponúkajú tieto poisťovne:

 • Axa
 • Generali
 • Allianz
 • Uniqa
 • ČSOB
 • Groupama
 • Union
 • Colonnade
 • Wüstenrot
 • Komunálna poisťovňa

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Ďalšie