Lombardný úver

Úver zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka s presne dohodnutou lehotu splatnosti. Pri nedodržaní lehoty splatnosti banka uplatní právo, vyplývajúce zo záložného práva. Lombardné úvery sa poskytujú na cenné papiere, tovar, pohľadávky, drahé kovy, vkladné knižky a práva (životné poistky, autorské práva a pod.).

Lombardný úver je krátkodobým úverom, poskytovaným vo výške od 60% do 90% založenej hodnoty.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2