Loro účet (Vostro účet)

Loro účet (z lat. loro – váš) je účet založený bankou inej banke. Najčastejšie ide o účet, ktorý vedie tuzemská banka pre inú (zahraničnú) banku, pričom tento účet je vedený spravidla v tuzemskej mene. Z pohľadu banky, v ktorej je účet vedený ide o loro - váš účet, z pohľadu banky, ktorej účet patrí ide o nostro – náš účet.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2