Clearing (zúčtovanie)

Čo je clearing?

Clearing je účtovanie vzájomných operácií bez hotovostného platenia. Ide o bezhotovostný platobný styk, obvykle realizovaný zúčtovaním obojstranných pohľadávok a záväzkov.

Clearingový platobný styk je realizovaný medzi bankami tak, že každá banka má v clearingovom centre svoj clearingový účet, na ktorý prichádzajú platby od iných bánk a z ktorého zároveň odchádzajú platby iným bankám. Vyrovnávanie pohľadávok a záväzkov prebieha vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov. Tento spôsob je výhodný, keďže sa dá riešiť jednou platobnou operáciou za stanovené obdobie.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2