Citibank Europe plc

Pobočka zahraničnej banky, so sídlom Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava, Slovenská republika, vykonáva na území Slovenskej republiky obchodnú činnosť v oblastiach bankovníctva a finančných služieb od 1. januára 2009. Banka je právnym nástupcom Citibank (Slovakia) a.s., ktorá svoju činnosť vykonávala v Slovenskej republike od 1. novembra 1995 do 31. 12. 2008.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2