Citibank Europe plc

Čo je Citibank Europe plc?

Citibank Europe plc je pobočka zahraničnej banky, so sídlom Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava, Slovenská republika, vykonáva na území Slovenskej republiky obchodnú činnosť v oblastiach bankovníctva a finančných služieb od 1. januára 2009. Banka je právnym nástupcom Citibank (Slovakia) a.s., ktorá svoju činnosť vykonávala v Slovenskej republike od 1. novembra 1995 do 31. 12. 2008.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2