Cash-back (Cashback bonus)

Čo je cash-back?

Cash-back pri kreditných kartách predstavuje vrátenie určitej hodnoty z každej platby kartou späť na kartový účet klienta (pri kreditných kartách) alebo na bežný účet klienta (pri debetných kartách). Výška cash-backu je najčastejšie vyjadrovaná v percentách z hodnoty nákupu, napr. 1% z každého nákupu zaplateného kartou.

Z každej platby platobnou kartou platí obchodník poplatok v určitej percentuálnej výške z hodnoty nákupu (obvykle od 0,5 do 2%, pozrite tiež Interchange Fee). Veľa vydavateľov kreditných kariet zdieľa práve výnosy z tohto poplatku s používateľmi ich platobných kariet (zväčša len kreditných). Toto zdieľanie môže mať formu zbierania bodov, leteckých míľ alebo aj formu vrátenia časti „hotovosti“ z hodnoty nákupu späť na účet klienta, t.j. cash-backu. Súčasné cash-back kreditné programy ponúkajú jeho rôzne alternatívy s cieľom zatraktívniť daný kartový produkt a zacieliť ponuku kreditnej karty na špecifický segment klientov. Pri cash-back programoch sú často zvýhodnené vyšším percentom cash-backu platby kartou u niektorých typov obchodníkov napr. čerpacích staníc, drogérií alebo lekární.

Cash-back pri debetných kartách predstavuje hotovosť, o ktorú môže nakupujúci požiadať obchodníka pri platbe debetnou kartou za tovar. Miesta, umožňujúce takúto transakciu, sú pri pokladni označené nálepkou „cashback“. Podmienkou obchodníka pre vyplatenie hotovosti býva väčšinou uskutočniť nákup v minimálnej hodnote (napr. 20 €). Následne môže zákazník požiadať o vyplatenie hotovosti, ktorej maximálna výška býva tiež limitovaná. Peňažné prostriedky vyplatené zákazníkovi v hotovosti sú odpísané z jeho karty (účtu).

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2