Cestovný šek

Čo je cestovný šek?

Cestovný šek je jedna z najstarších metód bezhotovostného platobného styku. Cestovné šeky sú obvykle vystavované v hlavných svetových menách a v rôznych hodnotách, ktoré často zodpovedajú hodnotám bankoviek, v mene ktorej je šek vystavený. Na každom šeku je zobrazená mena, hodnota šeku, inštitúcia, ktorá šek vystavila a dátum jeho platnosti.

Nákup cestovného šeku môže byť spoplatnený 1 až 2 percentami z jeho hodnoty, pričom sa využíva výhodnejší devízový kurz.

Prvý cestovný šek vynašiel Thomas Cook, majiteľ cestovnej kancelárie v Londýne. Zákazníci si spočiatku kupovali cestovné šeky vo forme hotelových poukážok, ktorými sa dalo platiť v hoteloch v Európe. Neskôr sa tieto poukážky začali využívať i na výber hotovosti v zazmluvnených bankách a hoteloch. V roku 1891 vyvíja svoje prvé cestovné šeky aj spoločnosť American Express – zväčša pre Američanov cestujúcich do Európy. Nasledujú spoločnosti Wells Fargo a Bank of America.

Cestovné šeky sa rýchlo stali pre milióny cestujúcich symbolom pohodlného a bezpečného cestovania – až do nástupu platobných kariet. Cestovné šeky boli založené na jednoduchom princípe – klient si zakúpil cestovný šek v konkrétnej hodnote a podpísal sa naň. Pri platení šekom v hoteloch, v obchodoch alebo pri výbere hotovosti na miestach prijímajúcich dané cestovné šeky predložil klient šek a znovu ho podpísal. Obidva podpisy museli byť totožné. Klient naviac predkladal aj svoj doklad totožnosti. Takýmto spôsobom sa so šekmi narába dodnes.

 


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2