Cash-flow

Čo je cash-flow?

Cash-flow, alebo peňažný tok (neoficiálne tiež označovaný ako hotovostný tok, tok peňazí a pod.) predstavuje rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2