Clearingová mena

Čo je clearingová mena?

Clearingová mena je mena, ktorá sa používa pri vyrovnávaní peňažných pohľadávok medzi dvoma alebo viacerými štátmi na základe osobitnej dohody. Neslúži sa platenie v zahraničí, ale len na vzájomné zúčtovanie.

Spravidla je v každej krajine, ktorá podpísala dohodu o clearingovom zúčtovaní, poverená jedna banka spravujúca clearingový účet, na ktorý vkladajú domáci odberatelia tovarov a služieb svoje dlžné čiastky vo svojej národnej mene. Zahraničná partnerská banka potom tieto úhrady pripíše z jej clearing2ového účtu v jej národnej mene vývozcom tovarov a služieb.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2