ČSOB stavebná sporiteľňa

ČSOB stavebná sporiteľňa je 100%-nou dcérskou spoločnosťou Československej obchodnej banky a.s.. ČSOB stavebná sporiteľňa ponúka stavebné sporenie, stavebné úvery a medziúvery pre fyzické osoby a pre právnické osoby. Na slovenskom bankovom trhu vykonáva svoju obchodnú činnosť na základe povolenia NBS od decembra 2000.

ČSOB stavebná sporiteľňaČSOB stavebná sporiteľňa - základné informácie

Adresa banky ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., Radlinského 10, 813 23 Bratislava
IČO 35 799 200
Telefón 0800 111 303
Telefón pre volania zo zahraničia +421 2 5966 6896
Internetová adresa http://www.csobsp.sk
E-mail csobsp@csobsp.sk
Kód banky 8170
Udelenie bankového povolenia 24. októbra 2000
Začatie činnost 1. decembra 2000
BIC-kód / SWIFT KBSPSKBX


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2