CVV, CVC kód (CVV1, CVC1, CVV2, CVC2 kód)

Čo je CVV, CVC kód?

CVV, resp. CVV2 je verifikačný (kontrolný) kód umiestnený na platobnej karte, ktorého úlohou je zníženie podvodov pri tzv. „not present“ transakciách, t.j. platbách, pri ktorých nedochádza k fyzickému kontaktu karty s platobným terminálom. Medzi „not present“ platby patria napríklad platby na internete, cez mobilné telefóny a pod.

Každá asociácia má vlastný názov pre CVV kód, ale jeho funkcia je vždy rovnaká. VISA používa označenie CVV (Card Verification Value), MasterCard CVC (Card Validation Code) a American Express CID. Pri VISA, MasterCard a Discover kartách je trojmiestny CVV kód umiestnený na zadnej strane karty. Pri American Express je kód umiestený na prednej strane karty.

CVV2 kód je vytvorený kryptovacou metódou z čísla karty, exspirácie karty a servisného kódu karty. Pri platbe kartou na internete sa potom overuje, či zadaný CVV2 kód patrí k zadanému číslu karty a k zadanej exspirácii. Úlohou CVV2 kódu je chrániť majiteľa karty pred zneužitím karty na internete v prípade, že došlo k odchyteniu údajov o karte napríklad pri fyzickom použití karty (pri prenose informácií medzi terminálom obchodníka a bankou, prečítaním údajov z magnetického prúžku karty v bankomate a pod.). Ak sa podvodníkom podarí odchytiť číslo karty a jej exspiráciu, bez CVV2 kódu ju vo väčšine prípadov nebudú môcť použiť na internete.

Okrem CVV2 kódu je v magnetickom prúžku karty alebo v čipe karty uložený aj tzv. CVV1 kód (alebo CVC1 kód), ktorý sa využíva pri tzv. „card present“ transakciách, t.j. transakciách, pri ktorých prichádza k fyzickému kontaktu karty s platobným terminálom. Úlohou CVV1 kódu je overiť, či je použitý magnetický prúžok alebo čip na karte platný. Cieľom je teda znížiť podvody pri odchytení viditeľných prvkov karty (čísla karty, exspirácie) a vyrobení si duplikátu karty s magnetickým prúžkom alebo čipom.

CVV1 a CVV2 kódy neochraňujú platobné karty pred všetkými typmi podvodov s kartami. Ak niekto získa číslo Vašej karty, dátum jej exspirácie a CVV2 kód, môžu kartu bez problémov použiť na nákup cez internet. Odchytenie týchto údajov pritom nie je vôbec zložité, keďže všetky sú viditeľné na platobnej karte. Pre zníženie rizika zneužitia platobnej karty preto:

  • nikdy Vašu kartu nespúšťajte z očí,
  • nezadávajte údaje o karte na nedôveryhodných internetových stránkach,
  • nikdy nediktujte údaje o karte nikomu do telefónu, aj keď sa predstaví ako pracovník banky,
  • nikdy neodpovedajte na e-maily, v ktorých Vás Vaša banka alebo hocikto iný žiada o údaje o karte.

CVM (Card Verification Method) je označenie pre metódu verifikácie karty prostredníctvom CVV / CVC kódov. 

Porovnajte si:


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2