Centrálny depozitár (central depository)

Inštitúcia, ktorej úlohou je zabezpečiť evidenciu emisií a majiteľov cenných papierov, viesť účty majiteľom cenných papierov, evidovať zmeny v majiteľoch cenných papierov a vykonávať iné činnosti v rámci udelenej licencie.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2