Cezhraničné transakcie (Cross-border transactions)

Cezhraničné transakcie (Cross-border transactions) sú také transakcie, pri ktorých je sídlom obchodníka iná krajina ako krajina vydavateľa platobnej karty. Ak je sídlo obchodníka totožné so sídlom vydavateľa karty, transakcia je považovaná za domácu transakciu (Domestic transaction). 

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2