Telephone banking (phone banking, telefón banking)

Jedna z najpoužívanejších služieb v oblasti elektronického bankovníctva. Umožňuje klientom zadávať finančnej inštitúcii príkazy prostredníctvom telefónneho aparátu. Najčastejšie je pri komunikácii s finančnou inštitúciou využívaný hlasový informačný systém, ktorý sprevádza klienta v rámci definovaného menu. Podmienkou pre využitie takéhoto systému je telefónny aparát s tónovou voľbou.

Pre zabezpečenie sa využíva autorizácia zákazníka zadaním užívateľského mena a hesla, numerického kódu alebo odpovedaním na sériu kontrolných otázok (pri komunikácii s operátorom). Telephone banking je využívaný pre pasívne aj aktívne operácie. Pri pasívnych informáciách ide väčšinou o poskytovanie informácií o produktoch, konzultácie, poskytovanie sadzobníkov a pod. Aktívne operácie zahŕňajú sprostredkovanie obchodov, zadávanie trvalých príkazov, prevodov, inkás a pod.

Zákazník môže zvyčajne komunikovať aj s operátom umiestneným v call centre alebo na pobočke banky. Táto možnosť však nie je dostupná 24/7.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2