Autorizačné centrum

Čo je autorizačné centrum?

Autorizačné centrum je centrum zabezpečujúce overenie transakcií pre zúčtovaciu banku alebo vydavateľa karty. Vo väčšine prípadov zabezpečuje tieto služby pre viacero bánk súčasne.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2