Apreciácia

Čo je apreciácia?

Zhodnotenie meny. Apreciácia je opakom depreciácie, znehodnotenia meny. Apreciácia vzniká ak vzrastie dopyt po určitej mene oproti jej ponuke. Pojem možno použiť aj pri zvýšení nominálnej hodnoty zásob spôsobenej vplyvom rastu cien.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2