Hypotekárny úver

Čo je hypotekárny úver?

Hypotekárny úver je úver, účelom ktorého je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou poskytnutia hypotekárneho úveru je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky.

V zmysle Zákona o bankách je hypotekárny úver dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Hypotekárny úver môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. V prípade, že banka poskytuje úver nad 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti, jedná sa o tzv. kombinovaný úver – hypotekárny úver (70% z hodnoty nehnuteľnosti) a spotrebný úver (zvyšok). Úrokové sadzby oboch úverov bývajú zväčša rovnaké.

Podrobné informácie o hypotekárnych úveroch nájdete v sekcii Hypotéky, časť Viac o hypotékach.

Porovnajte si


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2