Hromadný cenný papier

Čo je hromadný cenný papier?

Vydanie cenných papierov toho istého druhu a formy, v počte najmenej 1 000 kusov, vydávaných tým istým emitentom, pričom z týchto cenných papierov vznikajú rovnaké práva.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2